Komunita zastrešujúca
domáce StartUpy a riešenia na mieru


Pomáhame tým, ktorí majú zaujímavú myšlienku, no nevedia nájsť zdroje pre svoj projekt, či už sa jedná o zdroje informačné, ľudské alebo finančné.